Cartografenweg 20a, 5141 MT Waalwijk 0416-376222 info@raschbv.nl maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur
inloggen

Hoofdbescherming

Een veiligheidshelm is vereist in vrijwel elke sector waar er een risico bestaat op verwonding door vallende objecten, beperkte hoofdruimte is of wanneer er een risico bestaat op vallen bij werken op hoogtes.

handschoenen

Een goede handbescherming is uiterst belangrijk in iedere werkomgeving. Handen zijn immers nog steeds het voornaamste werkinstrument en dienen als dusdanig ook goed beschermd te worden.

Adembescherming

Adembescherming is verplicht als er een kans bestaat op het inademen van schadelijke stoffen en als de maximale aanvaarbare concentratie van gas, damp, stof of nevel wordt overschreden.

Oogbescherming

De ogen zijn kwetsbaar en onmisbaar. Daarom is het verstandig deze goed te beschermen. Er kan bijvoorbeeld vuil in de ogen komen tijdens het schuren, slijpen en andere werkzaamheden.

Gehoorbescherming

Gehoorbescherming is een belangrijk persoonlijk beschermingsmiddel. Zeker als u op een bouwplaats of een andere omgeving met veel luide geluiden werkt.

Kniebescherming

Werkt u vaak op uw knieën? Dan is het verstandig op kniebeschermers aan te schaffen! Door deze bescherming zal het werk een stuk comfortabeler en veiliger worden.